Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dingen, waarvan zij getuigen, helder voor zich zien en daarin leven. De wereld kwijnt weg, omdat er geen getuigen zijn, die zeggen kunnen: „Ik weet."

De Heer wil een leger van menschen tot Zijn' dienst gereed hebben, die tot de wereld kunnen zeggen: „ Ik ben gered.'' Kunt gij dat zeggen? Indien gij het kunt, zal de wereld beginnen met naar u te luisteren en te gelooven, en gij zult weldra eene goede uitkomst van uw getuigenis zien. Oogen en ooren zullen geopend worden en men zal tot zichzelven zeggen: „Indien hij gered is, kan ik het dan ook niet zijn?"

Er is hier geen sprake van de leer der zaligheid ten toon te spreiden, maar van te zeggen, dat God u heeft zalig gemaakt. De wereld is van leerstukken en stellingen verzadigd en ik verwonder mij niet, wanneer ik ontwikkelde menschen den godsdienst den rug zie toekeeren. Waarlijk, ik kan ze verontschuldigen, wanneer ik mij herinner wat een groot gedeelte hnnner Zondag aan Zondag te hooren krijgt. Iemand zeide mij eens: „Er is iets walgelijks in! Men kan altijd wat belangrijks in de Times vinden, maar het is mij, op mijn woord, onmogelijk niet te slapen in de kerk. Dat is geheel onafhankelijk van mijn' wil; het is mij niet mogelijk wakker te blijven." Arme man! Ik had waarlijk medelijden met hem! Neen, het is geen theologie, die wij noodig hebben! Evenals de rechters onzer gerechtshoven, wil ook de Heer, dat wij ons aan feiten houden. Yertel aan de wereld, wat gij gezien en gehoord hebt, dat is te zeggen wat gij ondervonden hebt in uw leven met Christus.

Sluiten