Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zulk een vrijmoedig en flink getuigenis is in het belang van de waarheid noodig. De dwaling kan niet bestreden worden dan door de moedige verkondiging van de waarheid. De afgezanten van Satan, altijd door werkzaam, verspreiden hunne leugens op onbeschaamde wijze in de wereld. Wie zal ze tot stilzwijgen noodzaken, indien het niet de getuigen der waarheid zijn, die achter hen roepen: „Leugen, leugen! Hier is de weg! Hier is de waarheid! Wij kennen haar, wij zien haar, wij gevoelen haar. Wandelt er in evenals wij! Bekeert u! Waarom zoudt gij verloren gaan?" Dat zijn getuigen zooals God ze noodig heeft. Er zijn in onze dagen, evenals er altijd geweest zijn, een groot aantal valsche getuigen; en wat verlangt Jezus? Dat zijne getrouwe getuigen het hoofd bieden aan de valsche getuigen. Hij heeft geen gemeenschap met getuigen, die zich in hoeken terugtrekken, zich onder tafels verbergen, die eene bescheidene godsdienst willen. Bescheidene dwaasheid! Als er een God is, schaam u dan zijner niet. „Als de Heer God is, zegt Elia, dient hem; als Baiil God is, dient Baiil." Weg met uwe heiligdommen, met uwe godsdienstoefeningen, met uwe Bijbels! Het is alles dwaasheid! Dient Baiil! Verkiest den een of den ander! O! hoe hadden wij in deze oogenblikken een Elia noodig, om deze woorden uit te roepen in de Christenwereld !

Ik heb mij meer dan eens afgevraagd, bij het lezen van het opschrift boven de Beurs te Londen: „De aarde met al wat zij bevat, is des Heeren" hoeveel personen, die zich in dit gebouw bevinden, gelooven aan dit woord ?

Sluiten