Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eerste gemeente. En in dat woord sprak zich uit wat daar leefde in mijn hart, toen ik, misschien meer dan ooit daarna, met blijdschap en liuop den herdersstaf in de hand nam, dien ik nu gereed sta neder te leggen. Ik zeg „misschien meer dan ooit daarna", want hoe menige illusie, toen gekoesterd, zag ik in dien tijd verbleeken ; hoe menige hoop werd teleurgesteld ; hoe gaf de ervaring mij zooveel droevigs te aanschouwen, dat daar dikwijls goddelijke troost en bemoediging noodig was 0111 voort te gaan, gemoedigd en gerust, en om te blijven arbeiden soms op hoop tegen hoop. Geen wonder voorwaar; als men ouder wordt begint men menschen en dingen meer nuchter te beschouwen; naarmate men ouder wordt en meer ervaring opdoet leert inen — en dat is een groote genade — eigen wijsheid en inzicht meer wantrouwen ; leert men anderen en ook andersdenkenden, meer begrijpen en dan ook waardeeren ; leert inen dat ook het eigen inzicht falen kan en dat de waarheid niet bij menschen is, maar alleen bij het woord onzes Gods; alleen in Hein, die zich zeiven de waarheid noemt en die de geopenbaarde waarheid Gods is. En ook leert men dat zoo menige hoop moet afgebroken worden en zoo menige illusie moet verbleeken, opdat men by nieuwe teleurstelling niet ontmoedigd en terneergeslagen zou wezen, maaiden moed zou behouden, wetende dal de vrucht der Evangelie-prediking niet ons werk maar Gods werk is. Maar ondanks dit alles — of moet ik zeggen : juist door dit alles mag ik heden, na dertig jaren, met nog grooter vrijmoedigheid en met nog meerdere verzekerdheid der waarheid getuigen : het is een getrouw, een altijd waarachtig en waarachtig blijvend woord, dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken.

Want ik heb het ook gezien, hoe bedroefden en

Sluiten