Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die mee had gegeven: Jezus Christus is in de wereld gekomen om zondaren zalig te maken. Natuurlijk moest die prediking naar twee kanten ergernis wekken. Ik weet dat velen die boodschap zóó niet willen hooren ; ze is hun te ruim en te mild. De dierbaarste tekst, die zij in hun Bijbel vinden, is Jeremia 3 : 14, door hen zoo verkeerd verstaan, als ze daar lezen van : één(tje) uit een stad en twee uit een geslacht. Ze kunnen zich den hemel niet anders voorstellen dan bewoond door hen zelven en nog slechts zeer enkele anderen, en ze beginnen daarom maar vast op aarde, door farizeeuwschen hoogmoed een ieder van zich te vervreemden, die hen bowii an< ren niet eert. Ik weet ook zeer goed, dat hen te believen meer eere geeft onder de menschen. Ik weet ook dat de kunst om naar hun hart te spreken niet moeielijk is te leeren, maar — het Evangelie is dan geen Evangelie, geen Blyde Boodschap voor zondaren meer, en Paulus geeft aan Timotheus een gansch andere prediking mee: een woord dat getrouw is en alle aanneming waardig, dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Maar — hij spreekt van zondaren, en zegt nog wel : van welke ik de voornaamste ben, en dat wyst er op, dat hetgeen Timotheus verkondigen moest een blijde boodschap voor zondaren is, voor onreine en schuldige zondaren, voor zondaren, die, als ze bij het licht des Heiligen Geestes hun eigen hart en bestaan leeren kennen — zich zelven, een ieder voor zich — de grootsten, de voornaamsten der zondaren achten. En ook dat kan niet anders dan ergernis geven. Zondaar, — dat wil men niet wezen; dat wil men niet worden ; maar... dan is er aan dat Evangelie ook geen behoefte ; dan wenden velen zich met bitterheid af van een woord dat hun hoogheid en wysheid niet vleit, en dat toch ook hun volle aanneming waardig

Sluiten