Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eigen leven bevestigd, daar gij om gezondheidsredenen

U genoodzaakt acht uw ambt neder te leggen.

God geve U en de Uwen daarin Zijn hand op te

merken ; de Keere zelf trekke met U en de Uwen op,

wanneer gij weldra U gaat vestigen in do plaats uwer

o-eboorte; de Heere verhoore de bede, die wij ü en Ö /

den Uwen toebidden.

Komt Gemeente! laat ons den van ons scheidenden oudsten predikant en den zijnen biddende toezingen. Ps:121 : 4

Sluiten