Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ds. W. DE LANGE werd geboren te Harderwijk 6 lulij 1854, hij studeerde te Utrecht van 1872 tot 1878, werd in 1878 candidaat, in 1879 als predikant bevestigd te Goedereede, vertrok in 1883 naar Zuidland bij den Briel;

stond te Bruchem bij Zalt-Bommel van 1884- 889. ,e Charlois bij Rotterdam . ^ '

te Gorinchem » _ir.

eindelijk te Rhenen » 189o—

en werd in Maart 1910 emeritus.

Ofschoon deze leerrede niet bestemd was üoor den predikant, om door de pers gedrukt te worden voor het algemeen gebruik, - zoo doet het mij toch genoegen, het middel te mogen zijn, om deze herinnering van den leeraar aan de gemeente te verschaffen.

Temeer werd tot het uitgeven besloten, om de opbrengst te bestemmen voor het nieuwe gebouw van het bestedeling-armhuis, welke stichting inzonderheid de belangstelling en medewerking genoot van den voorzitter van het bestuur, waarvan de zorg was overgenomen

bij het vertrek van den stichter.

Niemand zal het een last, maar veeleer een voorregt

achten, om bij te dragen voor een goed doel. r ui iglo. de uitgever.

Sluiten