Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE VÓÓRCHRISTELIJKE WERELD, TOEBEREID VOOR HET OPTREDEN DER CHR. KERK.

§ 0. Het Heidendom.

29. Uit welk oogpunt beschouwt Paulus, Hand. XIV : 16,

Gods weg en raad met de volken?

30. Strekte ook dit tot voorbereiding van het Heil?

31. Welk tweevoudig gondbeginsel ontdekken wij. in het Heidendom ?

32. Hoe ontsproot hieruit de negatieve voorbereiding tot het Christendom ?

33. Hoe de positieve?

34. Hoe ontstond het Heidendom; en wat is op godsdienstig gebied zijn algemeene karakter?

35. Hoe beschrijft Paulus het Kom. I: 21 vlg.?

36. Hoe verklaart men het ontstaan der talrijke stelsels van natuurgodsdienst ?

37. Hoe staan hier esoterisch en exoterisch tegenover elkander?

38. Welke elementen van waarheid vinden wij er in?

39. Welke was de invloed des heidendoms op het zedelijk, maatschappelijk en burgerlijk leven?

40. Welke sporen van ernst en veerkracht staan daartegenover?

*41. In welken toesland trof de Kerk, bij hare eerste uitbreiding, de wereld aan in zedelijk opzicht?

42. Welken voorbereidenden invloed oefenden in het Heidendom wetenschap en kunst?

43. Hoe is te oordeelen over de oostersche theosophie en poëzie ?

44. Hoe over de philosophie, poëzie en historie bij Grieken en Romeinen ? *

45. Hoe werkten eenheid van wereldheerschappij, taal en handel voorbereidend ten goede?

Sluiten