Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

76. Waarheen ging de eerste zendingsreis van Paulus en Barnabas? (48 n. C.)

77. Waarheen de tweede van Paulus en wie vergezelden hem toen? (52—54 n. C.)

78. Waarom scheidde zich Barnabas van hem?

79. Waarheen ging Paulus' derde zendingsreis en wie vergezelden hem daarbjj ? (55—58 n. C.)

80. Waarom werd hij te Jeruzalem gevangen genomen; en hoe was zijn uiteinde?

81. Wat weet men van de overige Apostelen: Jacobus (den oudere), Petrus, Jacobus (den jongere, den broeder des Heeren), Johannes?

§ 14. Joodsche en Heidcnsclie tegenwerking.

82. Waaruit is de tegenwerking en vijandschap der Joden te verklaren?

83. Welke vervolgingen ontstonden daardoor, en welke slachtoffers vielen daarbij?

84. Hoe maakte de verwoesting van Jeruzalem daaraan een einde?

85. Wat gaf aanleiding tot vervolging van den kant der Heidenen? (Hand. XYI : 20 vlg.)

86. Hoe handelde Nero met de Christenen?

§ 15. Joden- en Heiden-Christendom.

87. Welke voorwaarde achtten aanvankelijk ook de Apostelen noodig voor de Heidenen, opdat zij konden opgenomen worden in de Christelijke gemeente?

88. Wat zien wij bij Slephanus en Philippus?

89. Werd hun arbeid door de Apostelen erkend ?-

90. Wat had Petrus, volgens Hand. X, nog noodig?

91. Werkte het hem gegeven visioen beslissend op den zendingsarbeid?

92. Wat geschiedde te Antiochië'f (Hand. XI: 19 vlg.)

Sluiten