Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

111. Welke gebreken drongen in de rijke gemeenten uit de Heidenen vroegtijdig binnen ?

112. Hoe was de eeredienst oorspronkelijk ingericht?

113. Welke dag werd als aan den eeredienst gewijd gevierd?

114. Hoe geschiedde de doop-, en was de kinderdoop reeds terstond gebruikelijk ?

115. Wat leiden wij af uit Jacobus Y : 14—16?

§ 18. Leer en dwaalleer.

116. Wat gaf aanleiding tot het ontstaan der Evangeliën en der Brieven ?

117. Hoe vroeg begon men met de verzameling dezer Schriften?

118. Bestond er reeds toen een geloofsleuze, als kenteeken der rechtzinnigheid?

119. Wat gaf Patdus, en wat Johannes aan, als het onmisbare kenmerk van het Christelijke bestaan?

120. Welke onderscheidene hoofdrichtingen zijn in de drie voornaamste Apostelen, Paulus, Petrus en Johannes te onderkennen ?

121. Sluit de eene de andere uit?

122. Waaruit ontstonden de ketterijen in den Apostolischen tijd?

123. Welken invloed had het binnendringen van het Farizeesche judaisme?

124. Welke sporen vinden wij van Sadduceesch scepticisme?

125. In welke vier partijen was de gemeente te Corinthe verdeeld ? •

126. Wat weet gij van de nog veel gevaarlijker joodscliheidensche Gnosis?

127. Waar werd zij vooral aangetroffen?

128. In welke verhouding stond Paulus tot haar?

Sluiten