Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

166. Wat is in hun stelsel de verlossing?

167. Hoe onderscheidt zich hiervan het Syrische Gnosticisme ?

168. Wat weet gij van Cerinthus?

169. Wat van Basilides?

*

170. Wat van Valentinus?

171. Wie waren de Ophieten?

172. Wie was Tatianus? Wat waren de Enkratieten?

173. Wie was Mardonf Wie Cerdoï

174. Wat weet gij van de Clementine»?

175. Waartoe vervielen de Gnostische secten?

176. Wat weet gij van Manif

177. Wat zijn de grondgedachten van het Manicheïsme?

178. Hoe trachtte Mani de Kerk te organiseeren ?

§ 21. De bestuursinrichting der Kerk.

179. Welke verhouding ontstond allengs tusschen de Bisschoppen en de Presbyters f

180. Welke voorrechten werden aan de eersten toegekend?

181. Hoe ontstond het onderscheid tusschen den Clerus en de Laicif

182. Hoe ontstonden de kerkelijke ambten van Subdiakenen, Acoluthen, Exorcisten, Lectoren en Deurwachters?

183. Wie waren de Confessorenf

184. Wat zijn Epistolae formatae?

185. Wat is een Metropoliet f

186. Hoe beschouwde men de sedes apostolicae?

§ 22. Kerkelijke tucht en Christelijk leven.

187. Wie werden in dit tijdperk geëxcommuniceerd, en wat zijn lapsi?

Sluiten