Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

199. Wat van de Avondmaalsviering? Vanwaar de namen Eu%xpivTix, — oblatio, êueix, irpoaQopx ?

§ 24. Pogingen ter hervorming en scheuring.

200. Waaruit zijn het Montanisme en het Novatianisme ontsproten ?

201. Waar en wanneer trad Montanus op? Wat beoogde hij? Wie waren Maximilla en Priscilla? Hoe stond tegenover dit streven Tertullianus ?

202. Wat wilde Novatianus ?

§ 25. De dogmatische en apologetische werkzaamheid der Kerk.

203. Wat kan men in 't algemeen zeggen van de opkomst der dogmatische en apologetische werkzaamheid in deze periode?

204. Wat is u bekend van de z.g. apostolische Yaderen? Wat van de „Apostelleer"? Wat van de apologeten en de apologieën? Wie was Justinus Martyrf

205. Wat weet gij van de Alexandrijnsche school ? Wat van Clemens Alexandrinus en Origenes?

206. Wat yan de Klein-Aziatische school? Yan Irenaeus, en Ilippolytus.

207. Wat van de Noord-Afrikaansche school? Van Tertullianns en Cyprianus?

208. Hoe ontstonden de Monarchianen f

209. Wat leerde Sabelliusf

210. Wat daartegenover Origenes en Dionysius Komanusf

211. Wat valt van het Chiliasme op te merken?

212. Wat is u bekend van de apocryphe en pseudepigraphische litteratuur? Wat van de constitutiones apostolicae?

Sluiten