Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 30. De theologische scholen en de kerkelijke letterkunde.

245. Welke was in de 4de en 5de eeuw de verhouding der Grieksche beschaving tot de Christelijke Kerk?

246. Wat Was het lot der Kléin-Aziatische school? Hoe ging het met die van Antiochië, met de Alexandrijnsclie en met de Westersche scholen?

247. Wat weet gij van de Nieuw-Alexandrijnsclie school?

248. Wat van de school van Antiochië'?

249. Wat begint, voor de kerkelijke letterkunde, met de 5de eeuw?

250. Wat weet gij van Athanasius, van de drie groote Cappadociërs, van Cyrillus van Alexandrie, en van Eusebius van Caesarea?

251. Wat weet gij van Johannes Chrysostomus van Theodoretus, en van Ephraim'den Syriër?

252. Wat is u bekend van Ambrosius, van Hieronymus en van Augnstinus?

253. Wat weet gij van Dionysius Areopagita, van Johannes Damascenus en van Gregorius den Groote ?

§ 31. De vaststelling der kerkelijke leer.

254. Wat is hieromtrent op te merken? Welke licht- en welke schaduwzijden hadden deze twisten? Hoe ging het hieronder met de orthodoxe kerk?

§ 32. De strijd over de Godheid van Christus.

255. Tusschen wie, en waar ontstond deze strijd?

256. Hoe werd Constantijn er in betrokken?

257. Welke was de uitslag van het Concilie te Nicaea 9

258. Hoe ging het later met Constantijn, met Arius en met Athanasius?

259. Wat gebeurde in dezen onder Constantijn II?

Sluiten