Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2G0. Wat onder Constantius?

261. Welken invloed oefende Constans?

262. Wat deed, na diens dood, Constantius?

263. Welke verdeeldheid ontstond vervolgens onder de Arianen zeiven ?

264. Wat deed Julianus in deze zaak?

265. Wat Jovianus?

266. Wat Valens?

267. Wat geschiedde onder Theodosius If

§ 33. I»e twisten over <le leeringen van Origenes.

268. Waar werd Origettes reeds vroeg verdacht?

269. Wie hielden hem daarentegen in hooge eer?

270. Waardoor kwam hij desniettemin bij vele tegenstanders van het Arianisme in minachting?

271. Wat hadden vele Egyptische monniken tegen hem; en waaraan gingen zij zeiven mank?

272. Wie was Epiphanius?

273. In welk tegenovergesteld uiterste verviel een andere partij der Egyptische monniken?

274. Hoe, en werwaarts breidde deze strijd zich uit?

275. Welke ergerlijke twist ontstond er te Jeruzalem door de komst van Epiphanius?

276. Welke nieuwe twist ontstond tusschen Hieronymus en Rufinus?

277. Wat deed in dezen strijd Theophilus van Alexandrië?

278. Hoe werden Chrysostomus en het hof van Constantinopel in deze zaak gemengd?

279. Welken keer nam de zaak later voor Chrysostomus?

280. Hoedanig was zijn uiteinde?

IvURTZ, Kxavnnator\i'.m in de Kerkgeschiedenis. '2

Sluiten