Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

327. Wie werden tot de viering van het avondmaal niet toegelaten, en waarom niet?

328. Waardoor verviel het onderscheid tusschen de missa catechumenorum en de missa fidelium?

329. Hoe dikwijls in 'tjaar werd het avondmaal gevierd?

330. Wat is communio sub una specie?

331. Hoe ontstond allengs de leer der transsubstantiatie?

332. Hoe de leer van het onbloedig offert

333. Wie heeft bovenal de leer van het vagevuur (d. i. louteringsvuur) ontwikkeld?

334. Wat gaf aanleiding tot do bediening van zielmissen? (Oblationes pro defunctis).

335. Wat zijn missae solitariae? Waartoe gaven zij aanleiding?

336. Wat gaf aanleiding tot het uitstellen van den doop?

337. Met welke symbolische plechtigheden had de doop plaats? (Exorcisme, effatha, handoplegging, zalving).

338. Hoe kwam het vormsel (confirmatio) in gebruik?

339. Hoe geschiedde de inzegening des huwelijks? Hoe de begrafenis ?

340. Hoe kwamen de processiën in zwang?

341. Hoe ontstonden de bedevaarten?

342. Welke vereering schonk men nu reeds den beelden?

343. Hoe was de gemeente, en hoe dienovereenkomstig ook het kerkgebouw verdeeld?

a. "Voorportaal, (yxpêij§, ferula, vestibulum).

b. Schip, (waarom zoo genoemd?) ambon.

c. Hooge koor. Wat zijn cancelli? (kansel).

d. Wat is het baptisterium?

344.* Wat is bij dén kerkbouw de basilica-stijl?

345. Hoe ontwikkelde zich daaruit de byzantijnsche stijl? (De Sophia-kerk te Constantinopel).

Sluiten