Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

346. Hoe bevorderde Constantijn de Groote de zondagsviering ?

347. Welke tijdsbepaling aangaande de viering van het paaschfeest verkreeg de overhand?

Wie had de astronomische borekening te verrichten? (Wat is liler paschalis?) Ya» waar het woord carneval? Welke dag heette dominica in albis?

348. Hoe ontstond het epiphaniënfeesl ?

349. Hoe het kerstfeest?

350 Hoe kwam de vereering der heiligen in zwang? SouXsix en Aarpeix)

Wanneer begon men de reliquieën te vereeren?

Wat is eigenlijk legende?

Welke heiligen werden algemeen vereerd?

Wat is het Michaëlisfeesl? Wat dat der kruisverhooging?

351. Noem de drie Hariafeesten.

§ 38. Verzet tegen de ascese en de misbruiken in den eeredieiist.

352. Aan welke eenzijdigheid leed dit verzet?

353. Tegen welke werkheilige instellingen was het geficht? (Monnikendom, ascese, coelibaat, vasten, vereering van heiligen, van reliquieën en beelden).

354. Noem eeuigen, die tegen deze oppositie voerden.

355. Hoe ontstond de beeldenstorm?

#

356. Wat ontstond onder Leo den Isauriër?

"Ö57. Hoe weerstonden hem Germanus en Johannes Damascenus ?

358. Waarmede eindigde de opstand van Cosmas?

359. Wat gebeurde onder Constantgn V (Copronymus)?

360. Wie was Artabasdus, en wat wedervoer hem?

361. Wat bepaalde de oecumenische synode te Constantinopel ten aanzien van den beeldenstrijd?

362. Wat deed, na de kortstondige regeering van Leo IV,

Sluiten