Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

376. Welken invloed hadden in dezen de kettersche kerken?

377. Waardoor verloor de Oostersche Kerk veel terrein?

378. Waardoor was de Westersche Kerk in dit opzicht gelukkiger en werkzamer?

379. Geef eene schets van don gang der uitbreiding van het christendom in dit tijdvak. (Armenië, Arabië, O.-Indië, Iberië, China, Abesssinië.)

380. Wie was Mohammed?'

381. Wat is de Hedschra?

382. Wat is de Kaüba, wat de Koran?

383. Hoe ver strekte de verbreiding van het Mohammedanisme bij den dood van Mohammed, en welk karakter had deze den Islam gegeven?

384. Welke veroveringen maakten de Mohammedanen later en waar werden zij gestuit?

385. Hoe werd de aziatische kerk door hen tot verval gebracht?

386. Maakten zij veel proselieten?

387. Wat mag wel in het Goddelijk wereldplan de bestemming en de roeping van het Mohammedanisme zijn? (negatief en positief.)

II. Vestiging der Germaansch-Iïoomsche Kerk.

§ 41 De stichting der kerk onder dc gerniaaiischc volken.

388. In welken vorm ontvingen de Gothen 't eerst kennis van het christendom?

389. Onder welke volken verspreidde zich daardoor het iarianisme?

390. Sedert wanneer hebben deze volken zich aan de katholieke kerk aangesloten?

391. In welken vorm namen de Franlcen het christendom aan?

392. Van waar ontvingen het de Ieren, Pieten en Schotten?

Sluiten