Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

393. Van waar de Angel-Saksen?

394. Welke was de verhouding tusschen de britsch-iersche en de roomsch-angelsaksische kerken?

395. Hoe was de verhouding der britsch-iersche tot Rome?

396. Welke missiën werkten nevens elkander in Duitschland ?

397. Welken invloed oefende Bonifacius reeds van den beginne op de Duitsclie Kerk?

398. Wanneer vestigden zich de Gothen aan de Zwarte zee en hoe ontvingen zij hier kennis van het christendom ? Wie was en wat deed Ulfilas?

399. Wie drong hun het arianisme op en waar werd dit daardoor heerschend?

400. Welke vervolging ging van de Vandalen uit? Wat deed Belisarius in 533?

401. Hoe lang bleven de Oost-Gothen arianen, hoe lang de West-Gothen?

402. Wanneer werden de Sueven, de Bourgondiërs en do Longobarden katholiek ?

403. Wat weet gij van de bekeering der Franken? Wat van koning Chlodwig?

404. Waardoor werd in Brittannië de oud-cliristelijke kerk zeer belemmerd en verdrukt?

405. Welke vooruitgang viel daarentegen ten deel aan Ierland ?

Wie heet de apostel der Ieren?

406. Welken invloed had de volkshaat, die tusschen de oude inwoners en de van elders binnengevallen Pieten en Schotten ontstond, op de uitbreiding der kerk?

407. Wat deed de Iersche abt Columba?

408. Van waar ontving de lieptarchie der Angelen en Saksen het christendom?

409. Wat deed Gregorius de Groote voor de bekeering van het engelsche volk?

Sluiten