Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

428. Welken invloed oefende haar rijkdom?

429. Wat verlokte de geestelijkheid dikwijls tot een zeer wereldsch bestaan en gedrag?

430. Wat deed Chrodegang van Metz? Vanwaar de naam canonici of kanunniken, het woord munster, de uitdrukking: „iemand kapittelen"?

431. Wat zijn clerici vagi?

432. Wat archicapellani of burchtgeestelijken ?

433. Wat zijn senden?

434. Was de erkenning van 's pausen oppergezag aanvankelijk niet nuttig voor de duitsche kerk?

435. Welken invloed oefende de nauwe betrekking, waarin voortaan de pausen stonden tot het frankische hof?

436. Wat verstaat men onder Pepijn s schenking?

437. Welke paus sanctionneerde de usurpatie van de frankische kroon door den major domus Pepijn?

438. Hoe bevrijdde Pepijn paus Stephanus II van de overmacht der Longobarden?

439. Wat deed Karei de Groote tegen de Longobarden ten nutte van Iladrianus I en van Leo III?

Wie zette Karei de keizerskroon op, en van welk rijk?

440. In welke verhouding stond de paus, als wereldlijk vorst, tot den keizer?

§ 43. Leven, eeredienst en beoefening der wetenschap in de Germaansche Kerk.

441. Hoe handelde de kerk ten opzichte van het bijgeloof en de heidensche volksgewoonten, die den bekeerden eigen waren ?

442. Wie is de beschermheilige van Frankrijk? Welk misverstand bestond omtrent dezen heilige?

443. Onder welk volk werd de aartsengel Michaël vereerd?

Sluiten