Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

444. Waar de heilige Jacobus ?

445. Wat verving bij de. christenen-de amuletten?

446. Waaraan kende men magische kracht toe?

447. Welke straf werd opgelegd om zonden te boeten?

448. Wie liet een homiliarium vervaardigen, en door wien ?

449. Wat deed Karei de Groote voor eercdienst en kerkgezang ?

450. In welke taal werden de godsdienstoefeningen gehouden?

451. Wat weet gij van Gregorius van Tours, wat van Isidorus van Sevilla en van Beda Venerabilis?

452. In welke plaatsen werd de wetenschap vooral beoefend?

453. Welken invloed had Karei de Groote hierop?

454. Welke geleerden verkeerden aan zjjn hof?

455. Wat-is het adoptianisme?

Waar ontstond het, en waaruit?

Wie waren Elipandus en Felix?

Wat leerden zij aangaande den Zoon van God?

456. Welke was de verhouding van Karei den Groote en zijne godgeleerden tegenover dit gevoelen?

457. Welke was de verhouding der Frankische theologen tot den beeldenstrijd?

Wat zijn de lïbri Carolini?

Welk gevoelen behelsden zij aangaande de vereering der beelden?

458. Wat deed Paus Iladrianus I?

Hoe besliste de Synode te Frankfort a. M. in 'tjaar 794?

§ 44. l)c tweespalt tusscheu de Oostersche en Westersclie Kerk.

459. Heeft het Oosten met het Westen, hebben de Grieksche met de Latijnsche kerken samengewerkt tot verkrijging

Sluiten