Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van een gelijken, waarlijk Tftitholielcen grondslag, voor alle latere kerken ? en hoe is die poging geeindigd?

460. Op welke punten had zich reeds verschil geopenbaard?

461. Welk dogmatisch verschilpunt was het voornaamste?

462. Wat had het Nicaesch-Constantinopolitaansch symbool vastgesteld aangaande de leer betreffende den Heiligen Geest ?

463. Welke opvatting werd in het Westen gehuldigd?

464. Welk bijvoegsel veroorloofde men zich in 't Westen bij het Nicaesche Symbool in te lasschen?

465. Waar werd dit bijvoegsel voor het eerst kerkelijk gewettigd?

466. Wat zag de Grieksche Kerk daarin?

467. Wat deden nu Karei de Groote en paus Leo ITI?

468. Wat noemt men het concilium quinisextum; en waarom heet het zoo?

469. Wat werd daar vastgesteld?

470. Hoe hielden zich daarbij de pauselijke legaten, en hoe gedroeg zich later de paus daar tegenover ?

MIDDELEEUWEN

Van Karei den Groote (800) tot op de Kerkhervorming (1517). § 45. Karakter van «1e Kerkgeschiedenis in de Middeleeuwen.

1. Welk karakter draagt dit tijdvak?

2. Wat kenmerkt het oude, wat het nieuwe tijdvak?

3. Wat vloeide uit de botsing van het ontwikkelde christendom met de nieuwere beschaving voort?

Sluiten