Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4. Kon in de middeleeuwen eene diepgaande hervorming tot rijpheid komen? *

5. Wanneer werd dit eerst mogelijk?

6. In welke verschijnselen openbaart zich het karakter der middeleeuwen het krachtigst?

7. Waardoor wordt dit geheele tijdperk in twee gedeelten gescheiden ?

8. Hoe verschillen deze beide gedeelten van elkander, wat het reformatorische 'karakter aangaat ?

9. Openbaarde zich ook in andere organen van het kerkelijk organisme een reformatorisch streven?

EERSTE TIJDVAK.

Van Karei den Groote tot Bonifacius VIII. 800—1294.

§ 46. Het Pausdom.

10. Op welke hinderpalen stuitte aanvankelijk het streven der pausen naar absolute suprematie?

11. Welke oorzaken werkten samen, om het pausdom tot ' het toppunt zijner macht te voeren?

12. Als hoedanig wilde de paus voortaan worden aangemerkt?

13. Welke bevoegdheid liet hij aan de algemeene conciliën?

14. Wat ging al ras hiermede gepaard?

15. Wat «zijn legaten, wat kardinalen?

16. Wat werd thans verzonnen aangaande eene z.g. schenking van Constantijn den Groote?

17. Wat is het corpus juris canonici?

18. Wie was de krachtigste van al do pausen der 9de eeuw?

Waartoe dwong Nicolaas I Lotliarius If?

Waartoe Hinkmar van llheims?

Sluiten