Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

65. Waardoor beveiligde Lodewijk IX de fransche kerk tegen do geldafpersingen der pausen?

66. Wat gaf aanleiding tot den siciliaanschen vesper ?

67. Hoe ging het voortaan met de geestdrift voor de kruistochten ?

68. Waardoor kwam een einde aan het latijnsche keizerrijk, te Constantinopel gesticht ?

69. Waardoor bleef de pauselijke stoel dikwijls jaren lang onbezet ?

70. Wie was Coelestinus V?

71. Wie Cajetanus of Bonifacius VIII?

§ 47. De scheuring' tusschen de Westcrselie en de Oostersche kerk.

72. Welke is de gang geweest van het schisma tusschen de Oostersche en de Westersche kerk?

Aan welk college werd de keuze van een paus door Gregorius X opgedragen ?

73. Wat viel met Ignatius, patriarch van Constantinopel, voor onder Bardas?

74. Wat wedervoer zijn opvolger Pliotius van Nicolaas /, bisschop van Rome?

75. Wat deed het door Pliotius samengeroepen concilie te Constantinopel in 867 ?

76. Hoe was het uiteinde van keizer Micliaël?

77. Wat deed zijn opvolger Basilius Macedo?

78. Wat geschiedde op het concilie te Constantinopel in 869?

79. Hoe keerde de kans voor Pliotius?

80. Hoe werd Bulgarije opnieuw ten struikelblok op het concilie te Constantinopel in 879?

Welk is bij de Latijnen en welk is bij de Grieken het J7111ste oecumenische concilie ?

81. Waarmede maakte de paus aan het verzet van Photius een einde?

KüRTZ, Examinatorium in de Kerkgeschiedenis. 3

Sluiten