Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

117. Welken desgelijks de kruistochten?

118. Wat is het leerstuk van het vagevuur? (Fegefeuer, ignus purgatorius, in het Hollandsch af te leiden van vagen of vegen, d. i. reinigen)

Wat zijn peccata venialial

Wat leerde' daaromtrent Thomas Aquinas?

Wat is de thesaurus supererogationis perfectorum?

Iloe werd deze leer dikwijls opzettelijk misbruikt?

§ 51. l»e godsdienstoefening.

119. Waardoor trad de prediking op den achtergrond?

120. Waarop drongen echter pausen en synoden aan?

121. Waardoor bleef het latijn de kerktaal?

122. In welken dienst ontaardde allengs de godsdienstoefening?

123. Welke 7 sacramenten werden, door den invloed van Petrus Lombardus, aangenomen?

124. Hoe werd destijds over de immaculata conceptio gedacht?

125. Hoe kwamen het ave Maria en de rozenkrans in zwang?

126. Wanneer kwam het feest van allerzielen en dat der H. Drieëenheid op?

127. Hoe kwam de h. sacramentsdag in zwang?

128. Waarom onthield men den leeken den kelk?

129. Hoe rechtvaardigde men dit door de leer der concomitantie?

130. Hoe kwam men uit dezelfde oorzaak tot het gebruik van ouwels?

131. Wat beval het 4de Lateraansche concilie?

§ 52. I)e kunst in dienst der kerk.

132. Waardoor onderscheidt zich de romaansche stijl en hoever verspreidde deze zich ?

Sluiten