Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

140. Welke richting in het theologische behield de overhand?

141. WaArdoor onderscheidden zich Agobard van Lyon, en Claudius van Turijn?

142. Wat weet gij van Rabanus Maurus en van Johannes Scotus Erigena?

143. Wat deed Alfred de Groote in Engeland?

144. Waardoor verschilde de 10de eeuw scherp van de 9de?

145. Wat deden Ralherius en Gerbert?

146. Wat ontwaakte weer in de llde eeuw?

147. Hoe zijn Berengarius van Tours en Lanfranc van Bec te beschouwen?

ยง 55. Theologische twisten in de 9<ic en de llde eeuw.

148. Over welke twee onderwerpen liepen de theologische twisten in de 9e en lle eeuw?

149. Wat weet gij van Gottschalk?

150. Wat deed Rabanus tegen hein?

151. Hoe besliste de synode te Mainz?

152 Wat was het verdere lot en het uiteinde van Gottschalk?

153. Welke reactie bracht dit te weeg?

154. Hoe stond het met de verbreiding van de leer der transsubstantiatie sedert en door Gregorius den Groote?

155. Wat deed Radbertus Paschasius in 831?

156. Wat was daartegenover het gevoelen van Berengarius van Tours?

157. Hoe handelde in dit geschil Lanfranc van Bec?

158. Welke houding nam in dezen Hitdebrand, toen nog pauselijk legaat, aan?

159. Welken stap deed Berengarius te Rome?

160. Welk einde nam dit geding?

Sluiten