Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

174. Wat weet men van zijne betrekking tot Heloise?

175. Welken indruk maakten zijne voorlezingen? Wat gebeurde met de abdij Parakleet?

176. Wat haalde hem de oppositie van den h. Bernard op den hals, en hoe eindigde deze?

177. Hoe is de denkwijze en methode van Abaelard te beoordeelen?

178. Hoe beschrijft men ons den h. Bernard van Clairvaux?

179. Hoe is zijne theologische richting te qualificeeren? In welk opzicht trad hij tegen Anselmus op?

En waarom tegen Abaelard?

Wat hield hij alleen voor de ware theologie?

180. Streefde men er ook naar, om scholastiek en mystiek met elkander te verzoenen?

181. Wat deed, van den kant der mystieken, tot dit doel Hugo van St. Yictor?

Waar leefde deze? Uit welk geslacht was hij? Wiens vriend was hij? Hoe werd hij genoemd?

Waardoor oefende hij grooten invloed?

182. Wat deed, van den kant der scholastieken, tot hetzelfde doel Petrus Lombardus?

Hoe heet zijn leerboek der dogmatiek? Waarom Ifëette hij magister sententiaruml

§ 58. I)e theologische wetenschap iu de 13iic eeuw.

183. Wanneer bereikte de theologische wetenschap der middeleeuwen het toppnnt van haren bloei?

184. Welken invloed oefenden de schriften van Aristoteles op de scholastiek?

185. Welke plaats werd toegewezen aan de Heilige Schrift?

186. Wie was Thomas Aquinas?

187. Wie stond als „doctor subtilis" tegenover hem?

* 188. Welk onderscheid bestond er tusschen de Thomisten en de Scotisten?

Sluiten