Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

208. Wie zijn de Bogomielen?

209. Waardoor hield zich de profetisch-reformatorische richting lang staande?

210. Wie was Joachim van Floris in Calabrië?

211. Welke drie perioden in de geschiedenis van de openbaring onderscheidde hij?

Had hij veel aanzien?

212. Welken invloed had zijne leer op de franciscanen?

213. Wat weet gij van de Apostelbroeders?

Wat was het lot van Dolcino P

214. Wie hadden de secte van den H. Geest in 't leven geroepen ?

215. Wat was het karakter harer leer?

216. Wie was Pieter van Bruys?

217. Wat leerde hij, en hoe was zijn uiteinde?

218. Wie was Hendrik van Lausanne?

In welke betrekking stond Arnold van Brescia tot hen?

219. In welk opzicht biedt de gemeente der Waldenzen een liefelijk schouwspel?

220. Wat weet gij van Petrus Waldus?

221. Hoe geraakten" de Waldenzen in strijd met de kerk?

222. Welke lofwaardige karaktertrekken kenmerkten hen?

223. Wat beproefde Innocentius III te hunnen aanzien?

224. Is het gelukt hen in de roomsche kerk terug te brengen?

§ 60. De zending onder de heidenen.

225. Wat is in dit tijdvak voor de uitbreiding van het christendom in Europa gedaan?

Hoe stond het met den zendingsijver in de Westersche, hoe in de Oostersche kerk?

Sluiten