Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoe lang duurde het verblijf te Avignon?

Hoe werd door het verblijf te Avignon de verhouding der pausen tegenover Frankrijk en tegenover de overige landen ?

Wat deed keizer bodewijk van Beieren?

255. Hoe ontaardde het pauselijke hof steeds meer?

256. Wie verplaatste de curie weer naar Rome?

257. Wat deed het concilie te Pisa?

258. Wat weet gij van Alexander V en Johannes XXIII?

259. Wat deed het concilie te Constanz?

260. Hoe hield zich Martinus V?

261. Hoe ving het concilie van Bazel aan?

Wat deed daarop Eugenius IV?

Hoe handelde daartegenover het concilie?

' Waardoor verliep dit concilie eindelijk? Wie was Aeneas Sylvius Piccolomini?

262. Wat werd op het tegen-concilie te Florence beoogd? Wat deden in dezen de Byzantijnsche keizer Johannes VII Palaeologüs en Bessarion ?

268. Wie was Pius II?

Wat beproefde hij na den val van Constantinopel?

264. Welk karakter hadden, tot op de Hervorming, zijne opvolgers?

265. Wat is u van Innocentius VIII bekend?

266. Wat van Alexander VI?

267. Wat van Julius II en van Leo X?

§ 62. Geestelijkheid eu monnikendom.

268. Welk juk hadden de bisschoppen te Constanz en te Bazel pogen af te schudden.'1

269. Wat zijn koor- en wijbisschoppen?

Wat bisschoppen in partibus tnfidelium?

Sluiten