Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

270. Waartöe vernederde men de domkapittels?

271. Waarop stuitte de poging af, te Constanz en te Bazel aangewend, om het huwelijk aan de geestelijken te vergunnen ?

272. Waardoor was ook het kloosterleven in verval geraakt?

273. Iloe hielden zich de Franciscanen en de Dominicanen onder dit verval?

274. Welk verschil ontstond er tusschen deze beide orden ten aanzien van het bezit van aarrlsche goederen? Wat deed hierin Paus Johannes XXII?

Welke scheuring ontstond hieidoor onder de Franciscanen ?

Welken uitweg vonden in dezen de conventualen?

275. Wie was Catharina van Siena?

276. Hoe werd de orde der Tempelheeren vernietigd?

§ 63. Godsdienstige vereenigingen, niet door de hiërarchie gewettigd.

277. Met welk doel ontstonden er verenigingen op de monnikenorden gelijkende , die de pauselijke bekrachtiging misten ?

Yan waar de naam lollharden?

Wat beoogden zij?

Wat was het karakter en de bedoeling der flagellanten? Wanneer waren zij voor het eerst opgetreden, hoe handelden zij in de 14e eeuw, en wat leerden zij?

278. Wie stichtte de broederschap des gemeenen levens? WTat is bekend van Floris Radewijnsz.'i Wat beoogden deze broeders't Waren hunne scholen zeer bevolkt? Wie was Gerard van Zutphen? Noem eenige andere beroemde leerlingen dezer broederschap. In welken zin heeft deze broederschap voorbereidend voor de Hervorming gearbeid? Wie was Thomas a Ivempis?

Sluiten