Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Welke gevoelens koesterde Johannes Charlier van Gerson?

Waardoor onderscheidde zich Nicolaas van Clemanges? Wat was in het streven van deze mannen loffelijk, wat echter berispelijk ?

§ 68. Evangelische pogingen ter hervorming der kerk.

314. Waardoor onderscheidden zich van debovengenoemden de hervormingsgezinden in de engelsche en bolieemsche kerk?

315. Welk is het eenige beginsel, waarvan rechte hervorming der kerk kan uitgaan?

316. Wie worden de voorloopers der Hervormers genoemd? Welk onderscheid bestaat tusschen hen?

317. In welke fouten vervielen enkelen van hen?

318. Welk onderscheid was er tusschen Wgclef en Hus?

319. Yindt men ook sporen van zulke voorloopers der Hervorming in de Nederlanden1

320. Wat weet gij van Johannes Wicleff

Welken invloed had zijn verblijf te Rome op zijne denkwijze?

Hoe eindigde zijn pogen ?

Wat beval het concilie van Conslanz na zijn dood nog te zijnen opzichte?

321. Geef een schets van zijne beginselen en gevoelens. Wat wat het formeel beginsel van zijn arbeid?

Paste hij het met de noodige bedachtzaamheid toe? Wat verwierp hij?

322. Welke eigenaardigheid had de boheemsché kerk steeds bewaard? Welken invloed was op haar geoefend door de Waldenzen?

323. Welken steun vond daarentegen het pausdom in de universiteit van Praag ?

324. Als hoedanig trad Johannes Hus aldaar op?

Welke levens-en zielservaringen had hij reeds vroeg gehad? In welke betrekking stond hij tot de schriften van Wiclef?

Sluiten