Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIEUWE KERKGESCHIEDENIS.

Van de Kerkhervorming tot op onze dagen.

(1519—1904.)

§ 70. Karakter der nieuwe Kerkgeschiedenis.

1. In welken ontwikkelingsvorm moest de oude kerk, en in welken moet de nieuwe den van Godswege geopenbaarden geloofsinhoud ontvouwen?

2. Hoe droegen overlevering en hiërarchie hiertoe bij ?

3. Hoe trad hierbij in den nieuweren tijd de wetenschap op?

4. Is de hervorming uit de wetenschap geboren?

5. Waarom werkte zij echter de beoefening der wetenschap zeer in de hand?

6. Hoe ontstond er scheuring bjj en door de hervorming?

7. Wat wordt door dit alles voorbereid?

8. Wijst daarop ook de werkzaamheid der zending?

9. Hoe wordt door den westphaalschen vrede de Nieuwe Kerkgeschiedenis in twee hoofdtijdvakken gescheiden?

10. Hoe wordt het tweede tijdvak der Nieuwe Kerkgeschiedenis verdeeld ?

EERSTE TIJDVAK.

Yan de hervorming tot den Wcstphaalsehon vrede. 1517—1648.

§ 71. Aanvang van de wittenbergsche hervorming.

11. Waaruit blijkt met groote duidelijkheid, dat Gods Voorzienigheid de hervorming heeft doen ontstaan?

12. Wanneer en waar is Maarten Luther geboren?

Voor welk vak van studie was hij oorspronkelijk bestemd?

Sluiten