Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

13. Hoe kwam bij ia het augustijner-klooster te Erfurt, en welke hevige inwendige worstelingen had hij daar?

14. Welken invloed had Johannes von Staupitz op hem?

15. Waartoe spoorde deze hem vooral aan?

16. Door wiens bemiddeling werd Luther hoogleeraar in de wijsbegeerte?

17. Welke uitwerking had een reis naar Rome, in 1510, op hem?

18. Wat bracht hem tot het doctoraat in de theologie, en tot de kanselprediking?

Waar had hij destijds zijn verblijf?

Welk gronddogma werd voor hem de kern des Evangelies ?

19. Wat schreef paus Leo X uit?

Onder welk voorgeven?

Wien droeg hij het opzicht daarover in Duitschland op?

20. Wat deed Tetzel?

21. Wat daartegen Lutlier op den 3lsle" October 1517?

22. Hoe gedroeg zich aanvankelijk, en hoe later de paus daartegenover?

23. Welk gevolg had Luther's onderhoud met Cajetanus? ' Hoe noemde deze Luther?

24. Hoe gedroeg zich de keurvorst van Saksen?

25. Wie was Karei von Miltitz, en waartoe werd hij uit Rome naar Saksen gezonden?

26. Welk gevolg had zijn onderhandeling met Luther? In welken geest schreef Luther aan den paus?

27. Wat weet gij van het dispuut met Johannts Eek te Leipzig?

Waarover en hoelang disputeerde deze met Karlstadt? Wie behaalde in het dispuut de overwinning?

28. Welke machtige partij sloot zich daarop bij Luther aan? Was dit verbond der hervorming ten zegen?

Sluiten