Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44. Welke buitensporigheden vielen, onder Karlstadt's aanvoering, te Wittenberg voor?

45. Tot welke gewelddadigheden sloeg dit weldra over?

46. Wat gebeurde gelijktijdig te Zwickau?

47. Wat kwamen de zwickausche profeten alras te Wittenberg doen?

48. Welke droevige gevolgen had dit alles?

4&. Wat deed daarop Luther?

Waardoor werd hij den storm meester?

50. Waaraan wijdde hij zich met Melancliton?

51. Hoe waarde de gisting Duitschland rond?

52. Wat verrichtte Thomas Münzer?

53. Welke vrijheidsroes op staatkundig gebied ging hiermede gepaard?

54. Wat weet gij van den boerenoorlog?

Iloe hield Luther zich tegenover deze verdoolden? Wanneer is die opstand onderdrukt?

§ 73. Voortgang der hervorming in Duitschland, tol op den Rijksdag te Spiers, in 1529.

55. Wat was het gevolg der door de stenden doorgedreven benoeming eener rijks-commissie te Neurenberg?

56. Wat richtte Adriaan VI, de opvolger van Leo X, uit?

57. Met welken geest was Clemens VII bezield?

58. Waaraan maakte de rijksdag te Neurenberg een einde? Wat eischte de rijksdag echter?

59. Wat bracht de pauselijke legaat Campegius op het convent te Regensburg tot stand?

60. Waar begonnen daarop bloedige vervolgingen tegen de evangelischen ?

61. Wat dreef landgraaf Philips van Hessendaarentegen door?

62. Wat gebeurde op den rijksdag te Spiers, in 1526?

Sluiten