Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

63. Waartoe werd do driejarige rust, die thans volgde, door de evangelische stenden gebruikt?

Hoe heette de nieuwe keurvorst van Saksen?

64. Wat ontwierp Melanchton ten behoeve van de kerkvisitatie?

65. Hoe zocht Luther de schrikbarende onkunde des volks, die zich openbaarde, te bestrijden?

66. Wat zijn superintendenten in de saksische kerkorde?

67. Welke twee vorsten toonden den meesten ijver ter onderdrukking van de reformatie?

68. Wie waren de eerste bloedgetuigen voor de evangelische waarheid ?

Bleef het bij dezen, en Wat was het gevolg dier bloedige pogingen?

§ 74. l)c hervorming induitsch Zwitserland.

69. Waar en wanneer is Ulrich Zwingli geboren?

Was hij een voorganger of een volgeling van Luther? Was hij langs denzelfdcn weg als deze tot zuiverder godsdienstig inzicht gekomen?

70. Wat deed hij eerst te Einsiedeln, en later te Ziirich?

71. Wie was Bernhard Samson?

72. Wat gaf aan de Zwingliaansche hervorming in Zürich de overwinning?

73. Wat deed Leo Judae?

74. Welke plaats nam Oecolampadius in?

75. Waar predikte Berchtold Halierf

76. In welke deelen van Zwitserland zegepraalde de hervorming?

77. Welke kantons gingen de hervorming krachtdadig tegen?

78. Waardoor brak daarop de burgeroorlog uit?

Welken uitslag had hij?

79. Wat gebeurde bij Kappel in 1531?

Sluiten