Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

120. Welke sluwe maatregelen nam de paus ten aanzien van het concilie, zoowel tegenover den keizer als tegenover de protestanten?

121. Wat beoogde het augsburgsche interim?

122. Welke gevolgen had dit in ^Zuid-Duitschland ?

123. Hoe hield men er zich tegenover in Noord-Duitschland, vooral te Maagdenburg?

124. Wat deed daarop Maurits van Saksen?

125. Wat bepaalde paus Julius III ten opzichte van het concilie van Trente?

120. Wat eischte de keizer en wat verlangde Maurits van Saksen ten aanzien van het concilie?

127. Welke onverwachte wending namen de zaken door de oorlogsverklaring van den laatste aan den keizer ?

128. Wat bepaalde de vrede van Passau?

129. Wat werd door den angsburgschen godsdienstvrede bepaald ?

Wat dreef de roomsch-koning Ferdinand door?

130. Hoe eindigde de keizer zijne loopbaan en welke was het uiteinde van Maurits van Saksen?

131. Hoe was de verhouding tusschen de politieke macht der protestanten en die der katholieken in Duitschland bij den augsburgschen godsdienstvrede?

§ 78. De Hervorming van Genève.

132. Scheen Genève voorbestemd te zjjn om uitgangspunt te worden van eene krachtige hervormingsbeweging? Wat weet gij van de spirituels of libertins ?

Werden deze ook in andere landen gevonden? Hoe oordeelden Luther en Calvijn over hen?

133. Was Genève vóór Calvijn vreemd aan de hervorming gebleven?

Wat weet gij van Farel?

Wat van Yiret?

Sluiten