Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f

In welken geest was de reeds vóór Calvijn ontworpen geneefsche reformatie?

134. Wat is u bekend van Calvijns familie?

Wanneer en waar werd Johannes Calvijn geboren? Wat weet gij van zijn levenslot tot 1536?

Welken dienst bewees hij aan Nicolaas Cop?

Welk werk zond hij in 1536 in het licht?

135. Hoe werd hij gewonnen voor den arbeid te Genève? Wanneer en waarom werd hij uit Genève verbannen? Werwaarts begaf de verbannen hervormer zich ? Welken invloed had dit op zijn huiselijk leven?

Met wie kwam hij dtfor zijn verblijf te Straatsburg in aanraking?

136. Wat leidde tot'zijne terugroeping naar Genève?

Welk karakter droeg zijn tweede verblijf te Genève? Wie hebben de volle gestrengheid der te Genève ingevoerde tucht ondervonden?

Wat weet gij van Michaël Servet?

137. Welken naam kregen allengs de volgelingen van Calvijn? Welke houding nam Calvijn aan tegenover de lutherschen?

138. Welke waren Calvijn's lotgevallen na het jaar 1541 ? Wat weet gij van Calvijn's ziek- en sterfbed?

Waaruit is Calvijn's overwegende invloed grootendeels te verklaren?

Wat is u van Calvijn's geschriften bekend, en wat van zijn hoofdwerk?

139. Hebben het zwinglianisme en het lutheranisme overal zich staande weten te houden tegen het calvinisme? Welke houding nam Bullinger aan tegenover het calvinisme?

Welken invloed had Petrus Martyr in dezen?

140. 'In welke duitsche gewesten drong hot calvinisme door? Hoe ging het in dit opzicht in de Palts; hoe in Bremen; hoe in Anhalt en in Baden?

Welk leerboek deed de keurvorst van de Palts opstellen voor zijn volk?

Sluiten