Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

171. Tusschen wie en waarover werd de osiandrische strijd gevoerd?

172. Wat gaf aanleiding tot de synergistische twisten? Hoe verschilde Melanehton op dit punt van Lutlier? Waardoor ontbrandde de strijd in dezen en hoe eindigde hij ?

Welk lot trof toen Flacius?

173. Hoe ontstond en waarover liep de krijptocalvinistische strijd ?

Waar en door wie werd hij gevoerd en waarmede eindigde hij?

174 Hoe is het formulier van eendracht ontstaan?

Welk karakter heeft dit geschrift?

Welke was de luthersche opvatting der praedestinatieleer ? § 82. Wetenschap en kerkelijk leven in (le lntherschc kerk.

175. Hoe ontwikkelde zich de zuiver luthersche theologie? Wat schreef Johann Arndl?

176. Welke sporen van mysticisme en theosophie vertoonden zich op luthersch terrein ?

Wie was Valentyn Weigel? en wie Jakob Böhme?

177. Hoe trachtte de luthersche kerk ten aanzien van de inrichting en den eeredienst der kerk alle uitersten te vermijden?

178. Deed de luthersche kerk iets voor de zending?

179 Hoe trachtte zij hiërarchie en caesaropapie te ontgaan? Hoe werd de landsvorst summus episcopus?

180. Hoe werden de inrichting van den eeredienst en do kerkelijke feesten gewijzigd?

Hoe ontwikkelde zich in den schoot der luthersche kerk de kunst? en hoe het kerklied?

§ 83. De gereformeerde kerk.

181. Wat leidde in de gereformeerde kerk als van zelf tot de presbyteriale inrichtingP

Sluiten