Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

182. Hoe werd in haar de eeredienst vereenvoudigd?

Wat weet gij van het psalmgezang en de psalmberijmingen in Frankrjjk en in de Nederlanden ?

183. Welk karakter nam het huiselijk leven harer medeleden aan?

184. In welke deelen van Duitschland vond het calvinisme ingang?

185. Hoe is volgens gereformeerde opvatting de verhouding tusschen kerk en staat?

186. Wat is u van de symbolische boeken der gereformeerde kerk bekend?

§ 84. Del'ormatorisclie mystieken, dwepers en secten.

187. Wat weet gij van Kaspar Schwenkfeld?.

Zijn er nog aanhangers van zijne richting?

188. Wat waren de lotgevallen van het anabaptisme te Munster?

Wat weet gij van Jan Matthijsz, van Jan Beukelsz-, en van Knipperdolling?

In welke betrekking staat Menno Simons en zijn arbeid tot de Wederdoopers?

Welk was het uiteinde van den koning van Sion?

189. Welke unitariërs of antitrinitariërs traden in het tijdperk der reformatie op?

Wie was Michaël Servet ?

Wat weet gij van Laelius en Faiistus Socinus?

Geef de grondtrekken aan van het sociniaansehe stelsel.

§ 8a. De griekseh-ortlioiloxe kerk.

190. Waarop stuitten de vereenigingsplannen tusschen de luthersche en de oostersche kerk? Wat weet gij van Dcmetrios Mysos, en van Jeremias II?

191. Waardoor mislukten soortgelijke pogingen, ten aanzien van de gereformeerde kerk aangewend?

Wat deed hierin Cyrillus Lukaris?

Sluiten