Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

206. Wat deden de Jezuïeten in Amerika?

207. Welke gevolgen had de z.g. restauratie of tegenreformatie voor het protestantisme?

§ 87. l)c SOjarige oorlog en de westpliaalsclie vrede.

208. Hoe braken in Bohemen opnieuw onlusten en botsingen uit?

209. Wat bepaalde Ferdinand II bij het restitutie-edict?

210. Wat deed hierop Gustaaf Adolf?

211. Wat werd ten opzichte van de godsdienstige aangelegenheden bij den westpliaalschen vrede bepaald?

212. Heeft de paus dien vrede erkend?

TWEEDE TIJDVAK DER NIEUWE KERKGESCHIEDENIS.

Van den westphaalschen vrede tot aan onzen tijd. (1618 — 1904).

Eerste tijdperk. (1648—1750.)

§ 88. De roomseh-katliolieke kerk.

21B. Hoe was het uiterlijk aanzien en het gezag der rooinsche kerk gewijzigd?

214. Welke nieuwe monnikenorden ontstonden?

215. Waardoor onderscheidde zich de gallikaansche kerk van de andere katholieke landskerken ?

216. Waarover liep het geschil tusschen de gallikaansche kerk en den paus? Wat zjjn de vier gallicaansche artikelen ?

217. Wat weet gij van de Trappisten en van de Mechitaristen-congregatie ?

218. Door wie begon de mystiek weer te bloeien?

Sluiten