Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

219. Wat weet gij van Michaet Molinos?

Wat van Johanna Maria de la Mothe-Guyon?

Wat van Fenelon?

220. Hoe ontstond de Jansenistische strijd?

Wie was Cornelius Jansenius?

Wie Antoine Arnauld?

Wat is u bekend van Port-royal?

Wat heeft Blaise Pascal in dezen gedaan?

Waartegen was de bul Unigenitus gericht?

Wat zijn acceptanten , wat appellanten ?

221. Hoe werd de bisschoppelijke cleresie te Utrecht in dezen strijd betrokken?

Aan wie werd de leiding der aangelegenheden van de roomsch-katholieken in ons land na 1580 toevertrouwd? Waardoor kwam het tot scheuring onder de nederlandsche roomsch-katholieken?

Wat werd van oud-katholieke zijde gedaan, om het kerkelijk voortbestaan van de nederlandsche oud-katholieke kerk mogelijk te maken?

§ 89. De orthodoxe kerk.

222. Hoe kwam het russische patriarchaat aan den Czaar? Wat deed de patriarch Nikon f welke gevolgen had dit ?

223. Wat zijn do Easkolniki, .wat de Starowerzi, wat de Duchaborzen ?

§ 90. Staatkundige aangelegenheden der beide protestantsche

kerken.

224. Hoe was het lot der protestanten, die onderdanen waren van katholieke regeeringen?

225. Waar gelukte het in Duitschland, zoowel door jezuïetische kuiperijen, als door politieke maatregelen, de protestantsche kerk te verdrukken ? Hoe ging het in dezen in Bohemen, in Oostenrijk, in Polen en in Saltzburg?

226. Wat gebeurde onder Lodewijk XIY in Frankrijk?

Sluiten