Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 93. I)e gereformeerde kerk, na 1618.

241. Welk leertype bleef in de gereformeerde kerk, in dit tijdperk, meest overwegend?

Waartoe leidde de richting der latudinariërs?

242. Kwam het na den munsterschen vrede in de Nederlanden tot eenheid van inzicht onder de protestanten? Wie treedt in dit tijdperk onder de nederlandsche gereformeerden op den voorgrond ?

Hoe ontstond de strijd tusschen Voetius en Maresius, en hoe eindigde hij ?

Hoe stond Voetius tegenover het cartesianisme?

Wat is u bekend van den strijd tusschen Yoetius en

Coccejus?

243. Hoe traden in dit tijdperk het piëtisme, het mysticisme en het separatisme in ons land op?

Hoe gedroeg zich Voetius daartegenover?

244. Welke houding namen politieleen en kerkelijken wederzijds aan?

Welke gedragslijn volgden gemeenlijk de regetiten? en welke het volk ?

245. Hoe trad Herman Alexander Roëll op?

Hoe Balthazar Bekker?

246. Wat is u bekend van Friedrich Adolph Lampe?

247. Welk oordeel sprak Lodensteyn uit over de gereformeerde kerk?

248. Waaruit bleek, dat de roeping, om het werk der zending te behartigen, niet geheel vergeten werd in ons land?

249. Wat weet gij van John Wresley?

Wat van George Whitefield?

Wat van John Bunyan?

§ 94. De protestautsche zending onder de heidenen.

250. Wat geschiedde voor de zending in Lapland?

Sluiten