Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tweede tijdperk. (1750 — 1814.)

§ 97. Strijd iu de roomsch-katholieke kerk.

268. Wat leidde tot de opheffing van de orde der Jezuïeten? Hoe handelde Clemens XIII ten aanzien van de Jezuïeten ? En hoe Clemens XIV? v

269. Op welke wijze werd in dit tijdperk liet voortbestaan van de bisschoppelijke cleresie in de Nederlanden beveiligd?

Wanneer hield de oud-bisschoppelijke cleresie baar concilie?

Hoe werd het voortbestaan dezer cleresie, in den tijd • van Napoleon, bedreigd?

270. Wat weet gij van Nicolaas van Houtheim ?

Wat is de punctatie van Ems?

Hoe trad Jozef II tegenover Rome op?

271. Wat had de roomsche kerk in Frankrijk te verduren van de revolutie?

• Welke religie moest het christendom vervangen? Hoe werd deze weer door Robespierre afgeschaft? Wat was het levenseinde van Pius VI?

Wat is het door Pius YII met Frankrijk gesloten concordaat ?

272. Hoe trad in Duitschland pater Gassner op?

Wat zjjn de duitsche illuminaten?

Hoe toonde de duitsche roomsche kerkelijke overheid te willen waken tegen ketterij?

$ 98. De anti-christelijke letterkunde iu Frankrijk.

273. Hoe had de eeuw van Lodewijk XIV gewerkt op de vrijgeesterij in Frankrijk?

W elk onderscheid was er tusschen de fransche vrijgeesterij en het engelsche deïsme?

274. ^at is de encyclopédie van Diderot?

Noem eenigen van de voornaamste fransche vrijgeesten.

Sluiten