Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat is u bekend van Ilelvetius?

Wat van Voltaire?

En wat van Rousseau ?

§ 99. De verlichting iu (le protestantsche kringen in Duitschland.

275. Welke vorderingen maakte de zoogenaamde verlichting onder Frederik den Groote ook in Duitschland?

276. Hoedanig was het karakter der zoogenaamde duitsche populaire philosophie?

277. Welk een verwoestenden invloed oefende het rationalisme op het terrein der theologie uit?

278. Wie was de vader van het duitsche rationalisme?

279. Waarin lag de kracht van het rationalisme?

280. Wat zijn de Wolfenbuttelsche Fragmenten?

281. Welken invloed werd op het rationalisme uitgeoefend * door de philosophie van Kant?

282. Wie waren Gesenius, Paulus van Heidelberg en Wegscheider ?

283. Hoe stond tegenover hunne geestesrichting het supranaturalisme ?

284. Hoe traden Jacobi en Fichte op?

285. Welke geest openbaarde zich in de nationale duitsche literatuur ?

286. Noem eenigen van de meest invloedrijke duitsche letterkundigen.

Wat weet gij van Matthias Claudius, van Hamann, van Lavater, van Jnng-Stilling?

§ 100. De gereformeerde kerk in de Nederlanden.

287. Bleef het streng gereformeerde in dit tijdperk in onze kerk op den voorgrond staan?

Hoe ging het met de bevoorrechting der gereformeerde kerk ?

Sluiten