Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wanneer werd de naam van christelijke gereformeerde kerk aangenomen door de vereenigde afgescheidene gemeenten?

837. Welke theologische richtingen deden zich in de hervormde kerk gelden in het midden der vorige eeuw?

338. Wat werd door de rechtzinnige richting gedaan ten behoeve der jeugd?

339. Wanneer werden de kiescolleges in de hervormde kerk ingevoerd ? *

340. Wanneer werd de vrije universiteit opgericht?

Iloe kwam het tot de z.g. doleantie?

Wanneer kwam het tot vereeniging van de in 1S8G met de in 1834 uit het verband der hervormde kerk uitgetreden gemeenten?

Gingen al de christelijke gereformeerde» met de vereeniging, in 1892 tot stand gekomen, mede?

341. Bleven al de liberale elementen, bij het herleven der orthodoxie, in de hervormde kerk?

342. Wiinneer werd in ons land de kerkelijke hiërarchie.voor de roomschen hersteld?

Welke beweging had dit ten gevolge, op protestantsch terrein?

Welke gevolgen heeft die beweging gehad? Hoe hielden de oud-roomschen zich tegenover de pauselijke daad?

Welk verloop had de ontwikkeling der roomsche kerk in Nederland na 1853?

343. Wat was het leuvensche collegium philosophicurn, en welken invloed had de oprichting daarvan op de scheuring tusschen Nederland en België?

Hoe ging het in België, na do scheuring, met de

roomsche aangelegenheden?

Heeft België ook protestantsche elementen?

344. Bleef Frankrijk zjjne oude Gallicaansche beginselen handhaven in dit tijdperk?

Welken invloed had, op kerkelijk gebied, de val van Napoleon III?

Sluiten