Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat weet gg van het luthersche, en wat van het gereformeerde protestantisme in Frankrijk in onzen tijd?

345. Hoe hebben de Waldenzen gebruik gemaakt van de gelegenheid tot evangelisoeren in Italië P

34G. Hoe staat het met de Evangelie verkondiging in Spanje? en hoe in Portugal?

347. Heeft de godsdienstige vrijheid post kunnen vatten in Rusland ?

Hoe ging het, op godsdienstig gebied, na de restauratie, in Polen?

348. Hoe ging het in Griekenland?

349. Hoe ging het met de armenische christenen?

350. Hoe staat het in Noord Amerika met de talrijke protestaritsche kerken?

Wint het roomsch-katholicisme in de Vcreenigde Staten van Noord-Amerika veld?

Kunt gij sporen aanwijzen van protestantisme in Mexico en in Brazilië?

§ 100. Nieuwe secten en mystieke richtingen.

351. Vanwaar dat op protestantsch terrein meer gelegenheid is tot het ontstaan van nieuwe secten dan op roomsch gebied?

Hoe wordt dit schijnbare voordeel van het roomschkatholicisme overschaduwd ?

352. Wat is u bekend van de Mormonen?

Wonnen zij ook in Europa bekeerlingen?

353. Wie was Eduard Irving?

Wat is het irvingiaansche stelsel?

354. Wat weet gij van de Darbysten?

355. Hoe ging het met de chineesche vereeniging der Taipings?

356. Wat gaf aanleiding tot het ontstaan van het spiritisme? Is het spiritisme geheeL hetzelfde als het spiritualisme? Wint het spiritisme terrein?

Sluiten