Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BLADZ.

Machtig God, wij naadren tot U 47

Neen, nooit wil ik hem drinken 73

O diepe zee, o wijde plas . . . j . j| . 57

Te wapen, op te wapen . . .... . . 54

U zij de dank, de lof, de eer v* 83

Vrij van alle banden . 7°

Was de drank de wereld uit . . \ . %f; 76

Wat is me zoo'n droppeltje water toch klein 61

WTat is 't verderf van 't Vaderland 79

Wat mag dat voor een vaartuig zijn? ... 77

Wat zouden die woorden beduiden .... 69

Wie het goed zal gaan, moet den drank laten

staan . . . . . . . • i|r • • • • ^

Wie is vaardig, wie wil meedoen. . . . . 74

Wie wijs van hart wil wezen 67

Wij hebben 't dikwijls al gehoord . . . § 64

Wij kind'ren wilden gaarne . . . . • | 61

Wilt gij vrij en vroolijk, door dit leven gaan 63

'k Wil U, o God, mijn dank betalen ... 84

Zij steekt van wal de reddingsboot .... 56

Zou dat enk'le glas mij schaden . . . . . 80

Sluiten