Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dat ons Uw Geest verlichte!

Houd zelf den fakkel bij, Die, Heer, ons onderrichte

Wat U behaaglijk zij!

Uw Sion strooit U palmen •

En twijgen voor den voet; En ik breng U in psalmen

Mijn jubelenden groet; Mijn hart zal ?t feestkleed dragen

Van altijd jèugdig groen, En van Uw lof gewagen,

Zooveel mijn lied kan doen.

Wat deed uit 's hemels zalen,

O Heer der heerlijkheên! Op aard' U nederdalen?

Uw groote liefd' alleen, Uw eindeloos erbarmen

Met onzen groote n nood, Dat als met zeeg'nende armen

En reddend ons omsloot!

Nog eenmaal zal Hij komen

Als Richter van 't heelal, Die 't moede hoofd der vromen

Voor eeuwig kronen zal. Nog is die dag verborgen;

Wacht hem geloovig af, Terwijl de groote morgen

Reeds schemert boven 't graf!

Sluiten