Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 3. (H. W. S. 103.)

Heerlijk klonk het lied der Englen,

In het veld van Ephrata: Eere zij God in den hooge,

Looft den Heer, Halleluja! Vrede zal op aarde dagen. God heeft in den mensch behagen, Zalig, die naar vrede vragen, Jezus geeft dien, hoort Zijn stem.

Jezus daalt op aarde neder, Als een kindje, klein en teer;

Maar hoe arm Hij ook moog wezen, Hij is aller scheps'len Heer! Vrede zal, enz.

In een kribbe ligt Hij neder,

Weldra wordt een kruis Zijn troon

Ja, om zondaars te bevrijden

Droeg Hij spot en smaad en hoon Vrede zal, enz.

Als het Lam van God gegeven, Leefde en stierf Gods lieve Zoon;

Maar nu klinkt ook in den hemel 't Halleluja om Zijn troon. Vrede zal, enz.

Leer ons bij Uw kribbe buigen, Leer ons knielen bij Uw kruis;

Leer ons in Uw naam gelooven, Neem ons eens in 't Vaderhuis. Vrede zal, enz.

Sluiten