Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 6. (O. B. 14.)

Komt kinderen! zingen wij dankbaar en blij, De Heer werd geboren voor ü en voor mij. Daar lag in de kribbe met doeken omhuld Het kind, dat de hope der vad'ren vervult,

Jezus! Jezus! Gods lieve Zoon, Verwisselt den hemel voor smaadheid en hoon.

Daar lag Hij, zoolang door de vromen verwacht, Schoon nietig van aanzien, vol Godlijke kracht. Genade en waarheid spreekt weldra zijn mond, Zijn oogen, zoo vriendlijk, gaan zoekende rond.

Zoekend, zoekend, wien toch zoekt Hij? Den grootsten der zondaars, ook u en ook mij.

Die Jezus roept u ook met lieflijke stem, O, kinderen! luistert toch ernstig naar Hem. Om u te verlossen van zonde en smart Kwam Jezus op aarde — geeft Hem dus uw hart.

Komt dan, komt dan, toeft langer niet: 't Is Jezus, die waarlijk verlossing u biedt.

Waar Jezus u kent als een schaap Zijner wei, Zet daar toch, mijn kind, alle vreeze op zij; Eens voert dan de Heiland, getrouw tot den dood, U in Zijnen hemel, die 't kruis u ontsloot.

Amen! Amen! wat groote schat Hield eenmaal de kribbe van Bethlem omvat.

Sluiten