Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verschijn dan aan mijn sponde;

Schenk laafnis in mijn nood! Wijs m' in mijn laatste stonde

Op Uw verzoeningsdood! 'k Houd dan in stervenssmarte

Den blik naar 't kruis gericht, En klem dan vast aan ?t harte :

Zoo valt het sterven licht!

No. 8. (Gez. 119.)

Ontsluit, o Heer! ontvlam ons hart,

En wil ons kracht verleenen! Wij denken aan uw lijdenssmart, "

Aan uwe liefd' en weenen; Wat wondren van barmhartigheid, È Hebt Gij voor ons ten toon gespreid,

En aan het kruis bewezen! Uw liefd' en trouw, die 't al volbracht, Hiér nooit genoeg door ons herdacht.

Zij eeuwiglijk geprezen!

Gij sterft, en laat dien troost ons na:

De zonden zijn vergeven; Gij hebt voldaan op Golgotha,

Dit geeft ons kracht ten leven; Uw zoendood lenigt onze smart; Verkwikt, vertroost, versterkt ons hart.

Niets heeft zoo groot een waarde. Uw zoendood zij mijn steun in nood, Mijn heil in druk, en in den dood

Mijn laatste troost op aarde.

Sluiten