Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. o. (O. B. 16).

Laat ons loven, laat ons juichen, Nu de Heer is opgestaan; ^ Alles moet voor Hem zich buigen, Die voor zondaars heeft voldaan.

Laat ons juichen (bis) Nu de Heer is opgestaan.

Voor het eerste morgendagen Rees Hij heerlijk uit het graf. Dood en hel heeft Hij verslagen, Die voor ons Zijn leven gaf.

Laat ons juichen: (bis) Hij rees heerlijk uit het graf.

Jezus leeft en nu zal leven Ieder die in Hem gelooft. Jezus zal ons nooit begeven, Dat heeft Hij ons zelf beloofd.

Laat ons juichen, (bis) Dat heeft Hij ons zelf beloofd.

No. ïo. (O. B. 17.)

Plechtig zwijgen, zoete vrede

Heerscht er nog om 's Heilands graf.

Op Zijn laatste legerstede,

Op Zijn laatste legerstede, Dalen Eng'len zachtkens af, Dalen Eng'len zachtkens af.

2

Sluiten